• Hem
  • Vem vinner på a...
inlägg

Vem vinner på att du blir rädd

Vem vinner på att du blir rädd

Strömningarna i världen och Sverige och kanske även i din stadsdel är oroliga i dag, högerextrema krafter piskar upp hatstämningar och använder skrämseltaktik för att få oss att isolera oss. De målar upp en världsbild där det i Sverige närmast råder inbördeskrig och som inger känslan av att det bästa vi kan göra är att bygga oss en enda stor bunker och stänga ute hela omvärlden.

Vi kan inte dela bilden av ett Sverige i fullständigt kaos – dystert, mörkt, brutalt och utan hopp som SD nu i höst målar upp i sin över tre minuter långa reklamfilm. Onyanserat plockas vårt lands misär fram och blir normaltillstånd. Är det vara just det som Motalas Sverigedemokrater är ute efter – att försöka öka vår oro och känsla av otrygghet?

SD hävdar själva att de jobbar för jämställdhet och antirasism – något som de själva hela tiden motbevisar. Det är svårt att ta SD:s nolltolerans på allvar eftersom så mycket skräp hela tiden flyter upp till ytan. I det sammanhanget kan man undra varför pekar Johnny Karlberg och Sverigedemokraterna ut och smutskastar Charlottenborg som ett problemområde?
För på något annat sätt går det inte att tolka Johnny Karlbergs citat ur MVT 8/8. ” Det är lögn att vi skulle vara främlingsfientliga.” bara för att strax därefter hänga ut hela stadsdelen.  ”Kan man inte ge en nyanländ goda förutsättningar att bli svensk medborgare så är det mer elakt att låsa in personen i Charlottenborg resten av sitt liv utan framtidsutsikter”.
När man rör sig i Charlottenborg, pratar med de som bor i området eller med affärsägarna känner dessa inte alls igen bilden av ett problemområde. Tvärt om de svarar att det är ett lugnt, tryggt och trevligt område. De stora konflikterna äger rum på fotbollsmatcherna och i övrigt finns det ingen större skillnad mot andra stadsdelar.

Att SD står mitt emellan två block är bara ett önsketänkande. Som ett socialkonservativt och nationalistiskt parti med målsättning om ett starkt välfärdssamhälle byggt på traditionella värdekonservativa idéer – står SD tvärt om långt till höger.

Vänsterpartiet vill ha ett samhälle för alla, fritt från rasism. Rasism sorterar och underordnar människor och därför är rasism ett hinder för rättvisa och jämlikhet.
Kampen mot rasism måste föras på flera nivåer: mot strukturell rasism och diskriminering, mot uttalat rasistiska grupper och partier, mot rasistiska tendenser i etablerade partiers politik, mot ökande klasskillnader och för en generell välfärdspolitik som omfattar alla kvinnor och män – invandrade som infödda.

För att lyckas med den antirasistiska kampen måste vår utgångspunkt vara att vi människor är varandras trygghet. Och omvänt: din otrygghet är även min otrygghet. Otryggheten splittrar oss och ställer oss mot varandra. Så kan villkor, löner och trygghetssystem dumpas.

Annika Onttonen och Jocke Höglund
Vänsterpartiet Motala

Dela den här sidan:

Kopiera länk