sida

Om oss

Vänsterpartiet i Motala är en medlemsorganisation. Vi arbetar dels parlamentariskt i kommunen och regionen genom folkvalda representanter i kommunfullmäktige och i kommunens nämnder och bolag, dels i partiföreningen med föreläsningar, politiska samtal, manifestationer, demonstrationer och dialog med medlemmar och medborgare.

Här kan du se vilka företrädare vi har, i parlament och i partiföreningen.

 

Parlamentariker

Vänsterpartiet i Motala sitter i opposition och är representerade i de flesta nämnder, styrelser och beredningar. Vi har även en representant i Regionfullmäktige.

Kommunfullmäktige (KF)

Peter Karlberg (gruppledare, ledamot)

Kerstin Lundberg (ledamot)

Rebecca Roxvret (ledamot)

Anders P Dahl (ledamot)

Micke Sääf (ersättare)

Kommunstyrelsen (KS)

Peter Karlberg (ledamot)

Rebecca Roxvret (ersättare)

Kommunstyrelsens personalutskott (KSPU)

Peter Karlberg (ledamot)

Kommunstyrelsens jämlikhetsberedning (KSJB)

Kerstin Lundberg (ledamot)

 

Bildningnämnden (BN)

Solveig Hansén (ledamot)

Micke Sääf (ersättare)

Samhällsbyggnadsnämnden (SBN)

Kerstin Lundberg (ledamot)

Rolf Hansson (ersättare)

Socialnämnden (SN)

Anders Andersson (ledamot)

Elin Frank (ersättare)

Tekniska servicenämnden (TSN)

Rolf Hansson (ersättare)

Valnämnden (VN)

Bengt Eriksson (ersättare)

 

Bostadsstiftelsen Platen

Mats-Erik Nordin (ersättare)

Sjöstaden Motala Fastighetsutveckling AB

Rolf Hansson (ersättare)

 

Regionfullmäktige (RF)

Kerstin Lundberg (ledamot)

Regionutvecklingsnämnden (RUN)

Kerstin Lundberg (ersättare)

Upp

 

Partiföreningens styrelse

Styrelsens uppdrag är att leda och utveckla partiföreningens verksamhet politiskt och organisatoriskt.

Anders Andersson

Ludvig Wisell

Veronica Wettergren

Peter Karlberg

Eric Hammarstrand

Bengt Eriksson

Revisor: Pär Hjort

Partiföreningens valberedning

Valberedningens uppgift är att samla in, granska och värdera nominerade kandidater till olika poster och utbildningar.

Här kan du se uppdrag du är välkommen att nominera dig själv eller en kamrat till just nu!

Valberedningen består av:  Solveig Hansén och Micke Sääf.

Politisk sekreterare

Politisk sekreterare stöttar de förtroendevalda och är kontakt gentemot media/press.

Rebecca Roxvret

Upp

Dela den här sidan:

Kopiera länk