sida

Om oss

Vänsterpartiet i Motala är en medlemsorganisation. Vi arbetar dels parlamentariskt i kommunen genom folkvalda representanter i kommunfullmäktige och i kommunens nämnder och bolag, dels med föreläsningar, politiska samtal, manifestationer, demonstrationer och dialog med medlemmar och medborgare.

Här kan du se vilka företrädare vi har, i parlament och i partiföreningen.

 

Parlamentariker

Vänsterpartiet i Motala sitter i opposition.

Kommunfullmäktige

Peter Karlberg (gruppledare, ledamot)

Kerstin Lundberg (ledamot)

Carola Dieker (ledamot)

Jocke Höglund (ledamot)

Erika Persson (ersättare)

Kommunstyrelsen

Peter Karlberg (ledamot)

Rebecca Roxvret (ersättare)

Upp

 

Partiföreningens styrelse

Styrelsens uppdrag är att leda och utveckla partiföreningens verksamhet politiskt och organisatoriskt.

Rebecca Roxvret (tf ordförande)

Anders Andersson (kassör)

Anders P Dahl (ledamot)

Mats-Erik Nordin (ledamot)

Jenny Dahl (ersättare)

Peter Karlberg (ersättare)

Carola Carlsson (ersättare)

Johanna Karlsson (ersättare)

Revisorer: Maggan Björkman, Jessica Hultman

Partiföreningens valberedning

Valberedningens uppgift är att samla in, granska och värdera nominerade kandidater till olika poster och utbildningar.

Här kan du se uppdrag du är välkommen att nominera dig själv eller en kamrat till just nu!

Nomineringar och intresseanmälningar lämnas till valberedningen som består av: Peter Butros (sammankallande), Jane Carlsson, Ricardo Olivares, Elisabet Strömfelt.

Politisk sekreterare

Politisk sekreterare stöttar de förtroendevalda och är kontakt gentemot media/press.

Jocke Höglund

Upp

Dela den här sidan:

Kopiera länk