• Hem
  • Nu släpps SD in...
inlägg

Nu släpps SD in i värmen

Peter Karlberg, gruppledare (V)

Under valrörelsen tycktes det råda stor politisk enighet; samverkan med Sverigedemokraterna var uteslutet för alla partier. Inte minst var Liberalerna och Centerpartiet tydliga med att all form av samverkan var otänkbar. Detta ändrades så fort Alliansen insåg svårigheterna med ett minoritetsstyre.

På den nya kommunstyrelsens första sammanträde presenterade Alliansen ett förslag som kommer att rita om den politiska kartan helt. Man vill, och tänker, släppa in Sverigedemokraterna i värmen.

Alliansen avser att skapa insynsplatser i kommunstyrelsens och nämndernas arbetsutskott, vilket innebär att Sverigedemokraterna, som enda parti, får möjlighet att närvara på arbetsutskotten där ärendena bereds inför styrelse- och nämndsammanträden. Det är anmärkningsvärt att förslaget kommer upp nu och att man från Alliansens håll hävdar att det är ett sätt att skapa ökad öppenhet. Öppenhet för vem? Jo, för ett enskilt parti. Öppenhet för Sverigedemokraterna. Vi ser gärna större öppenhet, men då ska alla representerade partier omfattas, inte bara Sverigedemokraterna.

2016 utsåg kommunfullmäktige en beredning med uppgift att utvärdera, värdera och diskutera den politiska organisationen och föreslå förändringar. I beredningen var alla kommunfullmäktiges partier representerade, då en bred politisk förankring eftersträvades, och resultatet blev ett förslag till ny politisk organisation gällande från och med 1 januari 2019, som kommunfullmäktige fastställde i februari 2018.

Beredningen gjorde en ordentlig genomgång av rådande organisation för att på så vis komma fram till förbättringsåtgärder. Under arbetets gång skickades remisser ut, bland annat till de politiska partierna, för att beredningen skulle kunna utkristallisera de behov som behövde lyftas. Inte någon gång under beredningens arbete lyfte Alliansen frågan om insynsplatser i arbetsutskotten. Vad är det som har ändrats sedan dess? Vad mer än att Alliansen nu behöver stöd från Sverigedemokraterna i omröstningarna?

Det är märkligt, att partier som säger sig stå upp för människors lika värde, väljer att öppna upp mot Sverigedemokraterna. Ett parti som i sitt budgetförslag för 2018 föreslår att Motala kommun ska knyta kontakter med orter i andra länder så att det finns möjlighet för invånare med utländskt medborgarskap att återvända. Man säger i sitt inriktningsprogram för kommunpolitiken att kommunen ska erbjuda ett kommunalt återvandringsbidrag, och att man genom återvandringskampanjer ska uppmuntra och stimulera invandrare att lämna Motala. Alla i näringslivet och i den kommunala verksamheten vet hur stort behovet av arbetskraft är och vilka resurser man skulle gå miste om detta blev verklighet. Hur tänker man egentligen?

Sverigedemokraterna visar tydligt att man är ett parti som gör skillnad på folk och folk. Trots detta öppnar Alliansen nu upp för samverkan. Det är, milt sagt, anmärkningsvärt att Liberalerna och Centerpartiet går med på detta.

Elias Georges (S), oppositionsråd

Ingvar Ståhl (S)

Peter Karlberg (V)

Christian Pettersson (MP)

Dela den här sidan:

Kopiera länk