• Hem
  • Med Vänsterhyro...
inlägg

Med Vänsterhyror får fler råd

Idag råder det bostadsbrist i en majoritet av landets kommuner. De hyresrätter som byggs har så hög hyra att hushåll med låga och normala inkomster inte har råd att efterfråga dem. Bostadsbristen består därför – trots ett högt bostadsbyggande de senaste åren. Det är kort sagt brist på hyresrätter som folk har råd att efterfråga. Så kan vi inte ha det.

Vänsterpartiet föreslår därför en ny typ av hyresmodell, Vänsterhyror, som skulle innebära 30 procent lägre hyror i nyproduktion. Med vår modell skulle fler ha råd att bo i en nyproducerad hyresrätt. Förslaget finansieras genom att hyrorna baseras på låneräntan istället för den kalkylränta som man normalt sätter hyrorna utifrån. Den lägre hyran gäller under tio år för att sedan omförhandlas. Modellen har utvecklats av det allmännyttiga bostadsbolaget Örebrobostäder och har gett goda resultat: fler hushåll har råd att efterfråga det som byggs och hyresvärden slipper stå med outhyrda lägenheter.

Under mandatperioden har Vänsterpartiet drivit igenom ett investeringsstöd som gör det billigare att bygga hyresrätter med rimliga hyror. Hittills har 13 000 lägenheter tillkommit med investeringsstöd. Vänsterhyror kan användas på lägenheter byggda både med och utan investeringsstöd. De riktigt låga hyrorna går dock bara att få med investeringsstöd. För en nybyggd trea innebär det 3000 kronor lägre hyra per månad. Vänsterpartiet vill därför se ett utökat investeringsstöd för att fler nyproducerade lägenheter ska kunna få så låga hyror som möjligt.

Vänsterpartiet i Linköping kommer att verka för att Vänsterhyror på nyproducerade hyresrätter införs här i Linköping. Vi kommer att ställa krav på att det allmännyttiga bostadsbolaget tar sitt samhällsansvar och bygga hyresrätter som folk har råd att efterfråga. Genom att införa Vänsterhyror för nyproducerade hyresrätter kommer fler ha råd att bo i dessa lägenheter. Så bygger vi bostäder som alla har råd med – inte bara några få.

Jane Carlsson

Ordförande, Vänsterpartiet Linköping

Dela den här sidan:

Kopiera länk