• Hem
 • Kongressrapport
inlägg

Kongressrapport

Rapport från Vänsterpartiets kongress 2018

Åtta ombud från distrikt Östergötland åkte till Vänsterpartiets 42:a kongress. Fatemeh Fattah avstod av familjeskäl, och Marcus Posada, förste ersättare gick in på hens plats. Jane Carlsson följde således med som förste ersättare. Vi övriga var Kerstin Lundberg, Monica Ericsson, Anders Andersson, Anders Lindh, Olof Carlstein, Malin Östh och Lilibet Gustafsson (delegationsledare).

Vi i kongressgruppen har träffats ett antal gånger innan kongressen, och diskuterat både sakpolitiska frågor, motioner, yrkanden och annat. En viktig fråga som vi kom överens om tidigt, var att vi ska vara noga med att respektera och stötta varandra. Ingen förväntades vara påläst i varenda motion, utan var och en deltog i kongress-förberedelserna utifrån sina egna förutsättningar. Vi kände oss trygga med att distriktets medlemmar valt oss just för att vi är de personer vi är.

Det visade sig ganska snart, att vi var en grupp med bra sakpolitisk spridning, och att alla kunde hitta sina egna intresseområden bland alla kongressmotioner. Några frågor var vi genast eniga i, i andra frågor tyckte vi kanske lite olika – och det var inget problem. Under kongressen var vi alla uppe i talarstolen minst en gång var, vilket är gott med tanke på att flera av oss var kongressombud för första gången.

Kongressen 2018 var en så kallad valårskongress, där tyngdpunkten låg på att fastställa valplattformen. Debatterna handlade alltså huvudsakligen om vad som skulle nämnas respektive inte nämnas i själva valplattformen. Huvudrubriken på valplattformen är Ett Sverige för alla – inte bara för de rikaste. Valplattformen innehåller ett antal underrubriker, som sammanfattar våra huvudbudskap i valrörelsen:

 • Folket ska bestämma – inte banker och storföretag
 • Ett rättvist skattesystem – skattesystemet ska inte fördela pengar från fattig till rik
 • Ekonomisk jämlikhet mellan kvinnor och män
 • Klimatmålen måste gå före kortsiktiga vinstintressen
 • Alla ska kunna ha ett tryggt jobb
 • Alla kan få möjlighet att arbeta och tid att leva – börja övergången till sex timmars arbetsdag
 • Du ska kunna lita på välfärden
 • Du ska kunna lita på vården när du behöver den
 • Skolan ska lägga grunden för ett liv med möjligheter – återupprätta den jämlika skolan
 • Rättvisa för det svikna Sverige
 • Någonstans att bo – inte en skuldfälla
 • Sverige ska vara en röst för fred och rättvisa – inte en röst för ökad militarisering
 • Flyktingpolitik för sammanhållning och allas lika värde – inte rädsla och repression
 • Kultur för alla inte bara några få                                   

Förutom valplattformen var det två motioner som debatterades mest. Den första om att “Totalrenovera Sverige”, en allmänpolitisk motion inspirerad av en LO-rapport, med backning från flera tunga distrikt (bland annat Göteborg, Skåne, med flera). Den handlade om att göra stora lånefinansierade satsningar på infrastruktur och välfärd. Trots många positiva debattinlägg föll motionen tungt vid voteringen mot partistyrelsens förslag till avslag. Ett av de starkaste argumenten emot motionen var att man inte bör låna i högkonjunktur, i vilket Sverige befinner sig i nuläget.

Den andra motionen gällde jämlikhetsdata, en motion som Lilibet var uppe och pläderade för. Motionärerna ville att Vänsterpartiet skall verka för att SCB samlar in anonym statistik på alla diskrimineringsgrunder, inte bara några av dem. Detta för att synliggöra diskriminering, så att åtgärder kan börja diskuteras. Denna bifölls av kongressen till stora applåder i salen och är kanske den mest omskrivna i media. Tyvärr har inte alla förstått (eller velat förstå) vad motionen handlar om, och debatten har i vissa fall hamnat snett. Det handlar alltså om att samla in anonym statistik och inget annat.

En kongress är en verkligen en kunskapsresa! Respekt, vänlighet och ett stöttande kamratskap har kännetecknat gruppens arbete både före och under kongressen, och vi tar med oss den känslan hem till distrikt Östergötland och är peppade inför valrörelsen.

/Delegationsgruppen Östergötland

Dela den här sidan:

Kopiera länk