• Hem
  • Frågan om SD kv...
inlägg

Frågan om SD kvarstår

Alliansen i Motala föreslår att SD ska få insynsplatser i de stora nämndernas arbetsutskott

Nä – nu blommar det!

Ett svar till på ”Det handlar om demokrati” i MVT 5/11.

I Alliansens svar på vår fråga kring insynsplatser för Sverigedemokraterna i kommunstyrelsen och nämndernas arbetsutskott hänvisar Alliansföreträdarna till demokrati och respekt mot det tredje största partiet.

Demokrati, öppenhet och tolerans är av yttersta vikt. Öppenhet ska finnas mot såväl förtroendevalda som mot medborgarna. Här har kommunstyrelsens ordförande ett extra stort ansvar. Ordföranden ansvarar för att leda styrelsen och ska därmed även säkerställa att övriga ledamöter har det underlag som krävs för att fatta beslut. Att hänvisa till demokratiaspekten när man endast vill ge ett parti insyn är en undanflykt. Om ni nu värnar om demokratin – varför föreslår ni inte insynsplatser för samtliga partier representerade i styrelser och nämnder?

Under beredningen för organisation- och arvodesfrågors arbete lyfte inget parti frågan om insynsplatser. Sverigedemokraterna gjorde det inte. Inte heller Kristdemokraterna, Moderaterna, Liberalerna eller Centerpartiet. Företrädarna i beredningen lyfte inte frågan om insynsplatser, det gjorde inte heller de remissvar som alla partier inkom med.

Så, frågan återstår. Varför lägger man det här förslaget nu? Vad mer har ändrats än att man nu är beroende av Sverigedemokraternas stödröster?

Elias Georges (S) oppositionsråd

Ingvar Ståhl (S) gruppledare

Christian Pettersson (MP) gruppledare

Peter Karlberg (V) gruppledare

Dela den här sidan:

Kopiera länk