• Hem
  • Enkelriktad öpp...
inlägg

Enkelriktad öppenhet är inte transparens

Alliansen i Motala har redan lämnat flera uppmärksammade förslag i Kommunstyrelsen. Vad gäller de arvoderade insynsplatserna har vi i Vänsterpartiet Motala en tydlig åsikt.

När Alliansen vill låta SD få särbehandling genom att ge dem arvoderad insyn i de stora nämndernas arbetsutskott, men inte V och MP, skapar de en minst sagt olycklig situation. Deras önskan om att vara transparenta och öppna är beundransvärd, men det klingar illa när det inte är lika för alla. SD beviljas en arvoderad insynsplats med hänsyn tagen till att de inte ingår i någon politisk koalition.

Vad Alliansen, med Kåre Friberg i spetsen, missar är att så är fallet för V och MP med och därför bör även vi åtnjuta frukterna av Alliansens öppenhet.
Den enda koalition som finns och varit uttalad under hela valrörelsen är den som Alliansen själva utgör. Något Solidariskt Motala har däremot inte figurerat under valrörelsen eller efter! Vi har alla varit tydliga med att vi går till val på vår egen politik.

V, S och MP har däremot ingått en valteknisk samverkan. Det är en strikt valteknisk uppgörelse för att få jämvikt i kommunens politik och därigenom spegla det faktiska valresultatet. Men om det är så att Alliansen tänker föra till bevis att det visst finns ett politiskt samarbete i en valteknisk samverkan blir vårt ödmjuka råd att fråga allianskamraterna i Linköping om de håller med. Där har nämligen M och V ingått just en sådan. Att det skulle röra sig om ett politiskt samarbete är uteslutet så om Alliansen i Motala rannsakar sitt förslag så måste de revidera det och fråga sig var de står i förhållande till SD. Vi vet var V står; både i Motala och Linköping!

Vi föreslår följande; släpp det här, inse att förslaget inte är genomtänkt, att vi inte ska lägga ytterligare skattepengar på politikerarvoden och gör som ni en gång sagt!

Dela den här sidan:

Kopiera länk