Och 5 feminister är fler än 4 sexister

Vänsterpartiet vänder sig mot kvinnovåldet. Det är en av de viktiga frågorna som vi driver i valrörelsen. Bland annat föreslår vi kurser i alla gymnasieskolor och garanterad finansiering till kvinnojourer.

Vi kan försvara oss

Rädslan att bli utsatt för övergrepp begränsar livsutrymmet för många kvinnor. Parker, gator och tunnlar upplevs som hotfulla miljöer som många undviker. Feministiskt självförsvar är ett enkelt verktyg för att omvandla rädsla till styrka. Det bygger på mentalt, verbalt och fysiskt självförsvar för att kunna ta sig ur en hotfull situation. Den som känner självförtroende och vet hur man kan försvara sig blir mindre rädd. Därför kräver Vänsterpartiet att alla gymnasieskolor ska erbjuda kurser i feministiskt självförsvar. 
  

Men det krävs mer

Män som hotar och misshandlar sin nuvarande eller före detta partner ska självklart gripas och ställas inför rätta. Men utsatta kvinnor behöver också skydd och stöd och kunskaperna om mäns våld mot kvinnor måste öka. Därför kräver vi att kvinnojourerna garanteras finansiering så att de slipper konkurrera med idrottsklubbar om föreningsbidrag. Att skyddat boende för hotade kvinnor och deras barn ska finnas i alla kommuner. Att kommuner, landsting och myndigheter ska ha handlingsplaner för hur man ska bekämpa mäns våld mot kvinnor och flickor.
 
 
Ska vi slippa rädslan måste också våldet tas på allvar och bekämpas.