Klara besked till barn och äldre!

27 miljoner mindre till barn och unga om borgarna får makten i Motala. Så mycket skiljer mellan Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag och den borgerliga alliansens förslag. Det är definitivt pengar som märks. Läs nedan debattsvaret från Johan Andersson och Peter Karlberg:
(Den borgerliga artikeln kan du läsa här!)

Gruppledarna för de borgerliga partierna i Motala slår sig för bröstet för att man ökar på anslaget till fastighets- och gatuunderhåll i sitt budgetförslag för 2007.

Visst finns behov att öka anslagen till såväl fastighets- som gatuunderhåll, om det är vi överens, men detta får ske när det finns uthålliga resurser.

Kommunen har de senaste åren tvingats ta bort c:a 100 miljoner kr från främst skolan och äldreomsorgen. De borgerliga gruppledarna vill skära ner ytterligare drygt 14 miljoner kr inom dessa områden under 2007 för att finansiera ökat anslag till underhåll.

Vi vill i vårt budgetförslag i första hand prioritera insatser för att lindra den höga ungdomsarbetslösheten inom kommunen samt ställa ytterligare resurser till förfogande för satsningar på barns och äldres behov.

Ytterligare medel till underhåll av fastigheter och gator måste tas fram under kommande verksamhetsår i en mer långsiktig process, inte i den korta budgetprocessen. Andra tillvägagångssätt är inte seriösa och leder bara till en kortsiktig ”potthålsbudget”.

Johan Andersson Peter Karlberg
KS-ordf. (s) Gruppledare (v)
Motala kommun Motala kommun