Vänsterpartiets kommunalpolitik

I en serie artiklar presenterar Vänsterpartiet i Motala här sitt kommunalpolitiska program antaget av medlemsmötet 2006-06-06. Ett par gånger i veckan finns en ny artikel på förstasidan. Detta är den första artikeln.
/P.

Inledning


Vänsterpartiet är ett feministiskt och socialistiskt parti. Vårt feministiska arbete riktar sig mot de manliga maktstrukturerna i samhället. Vänsterpartiet ser som sin uppgift att verka för ett socialistiskt och demokratiskt samhälle, där folket, inte kapitalägarna eller de multinationella företagen, har makten. Det innebär också en generell välfärd med mer resurser till skola, vård och omsorg, klarare fördelningspolitik och jämställdhet mellan män och kvinnor. Arbetet för socialismen och demokratin måste ske på alla områden, på arbetsplatserna, i utbildningen och i de parlamentariska församlingarna riksdag, landsting och kommunfullmäktige. Det omfattar samhällsfrågor likaväl som det personliga livet och ekonomisk demokrati. Det syftar till fred, rättvisa, solidaritet och livskvalitet för alla människor.


Vänsterpartiets kommunalpolitiska program för Motala kommun visar inriktningen för vårt arbete i kommunfullmäktige, styrelser, nämnder, beredningar och i det utomparlamentariska arbetet. Samtidigt som vi i de politiska organen verkar för Vänsterpartiets kommunala politik fortsätter vår strävan att skapa opinion för partiets övriga frågor. Hit hör bl.a. kraven på sex timmars arbetsdag, en offensiv hälso- och sjukvård, en rättvis fördelningspolitik m.m.