Var finns er nya ”arbetarpolitik”?

Den höga arbetslösheten beror givetvis inte på att de arbetslösa har för höga ersättningar från a-kassan eller är lata i största allmänhet. Den beror på den politik som förs i dag. Vänsterpartiet anser, i motsats till alla andra partier, att det viktigaste vi har att jobba med i dag är att få ner den höga arbetslösheten, inte att hålla nere inflationen.
Vänsterpartiets politik för att skapa fler arbetstillfällen är ett alternativ där Riksbanken ställs under demokratisk kontroll, så att riksdagen ges möjlighet att styra penningpolitiken för att stimulera full sysselsättning. Vi vill också att utgiftstaket för statsbudgeten tas bort för att underlätta för statliga investeringar som kan ge fler jobb. Att bekämpa arbetslösheten är det viktigaste instrumentet för att stärka de anställdas och fackens ställning.

Borgaralliansen, med moderaterna i spetsen, vill privatisera stora delar av den offentliga sektorn och därigenom skapa fler arbetstillfällen. Är det inte så att privata företag har vinstkrav på sig som håller nere både antalet anställda och de anställdas löner? Mesta möjliga produktion till lägsta pris. I dag går storföretagen med rekordvinster, men i stället för att investera dem i nya jobb, ökar ak-
tieutdelningarna. På två år (2002-2004) har vd-lönerna i de 100 största industriföretagen ökat med 33 procent. Det är dom som brukar kräva återhållsamhet av sina anställda.

Det är snarare så att borgarnas politik leder till otryggare arbetsvillkor genom olika förslag att försämra arbetsrätten och de fackliga rättigheterna. Förslag som höjd avgift i a-kassan med upp till 300 kronor per månad, sänkning av ersättningsnivån från a-kassan till 65 procent, den arbetslöse ska tvingas ta jobb till 80, i stället för 90 procent av dagpenningen, förslag som slopad avdragsrätt för avgift till a-kassa och slopad avdragsrätt för fackavgift.

Men avdragsrätten för medlemskap i arbetsgivarorganisationer för företagen vill borgarna ha kvar. Resultatet av detta blir ytterligare maktförskjutning till arbetsgivarnas fördel.

Var finns borgarnas nya ”arbetarpolitik” för den offentliga sektorns utbyggnad?
Var finns borgarnas nya ”arbetarpolitik” för att höja kvinnors löner?
Var finns borgarnas nya ”arbetarpolitik” för att stärka arbetsrätten? Inte bara bevara det som redan är försämrat?

Så, till din fråga, Eva Isaksson Ribers. Det vet du, lika väl som jag, hur Motalas ekonomi har sett ut de senaste åren.
Några stora löneökningar har vi inte kunnat göra i kommunen? Vi kan vara tacksamma att facket fortfarande har kvar sin ställning. Du hänvisar till personalnämndens utvärdering av kommunens jämställdhetsarbete och det stämmer att vårdbiträden prioriteras att få en mindre löneökning i 2006 års lönerevision. Borgarna har fyra representanter i personalnämnden och vad jag vet så har inte borgarna opponerat sig mot denna prioriteringsordning i personalnämnden, ni som ska stå för en ny ”arbetarpolitik” inför valet i höst.

Och så till sist ett svar till Magnus Ekholm.
Slopad värnskatt, sänkta arbetsgivaravgifter och sänkta inkomstskatter är till för de rika. Det är klart att de rika klarar sig. Vem ska betala när de anställda blir sjuka och skaffar barn? De anställda ska själva göra det på sina låga löner med privata försäkringar. Det är ingen som vågar skaffa barn eller kan vara sjuk i borgarnas framtida Sverige.

Var och en ska sköta sig själv är melodin för folkpartiet. Om inte de privata företagen hjälper till med försörjningen av alla i samhället, får vi snart fler arbetslösa, fler sjuka och fler som saknar pengar i plånboken.

Sirpa Mikkola (v)
Ordförande, Motalaavdelningen