Kommunens årsredovisning

Med vår ekonomi har vi lyckats tack vare uppoffringar från ganska stora befolkningsgrupper och tack vare skattehöjning med 50 öre. Och det ”lysande resultatet”, som Johan beskrivit, ligger nu på bordet.

Det är ju inte bara så att kommunen nu har ett överskott på 44 miljoner kr efter justeringar, utan nämnderna, t.ex. socialnämnden under vänsterpartistiskt ledarskap, är nu för första gången på kanske 15 år i princip i balans.

Läs ett av Vänsterpartiets anföranden under fullmäktigedebatten genom att klicka på Ladda ner bifogad fil