Ett upprörande beslut

USA och EU inklusive Sverige har blixtsnabbt beslutat att inte längre stödja den palestinska myndigheten sedan Hamas vunnit valet i Palestina. De ska däremot kanalisera fortsatt humanitärt stöd via FN:s institutioner och olika frivilligorganisationer.
Det är ett olyckligt beslut av flera skäl.
Palestinierna har genom åren ständigt bett det internationella samhället om skydd för den palestinska civilbefolkningen mot
Israels upprepade brott mot internationell lag och mänskliga rättigheter.

EU:s associationsavtal med Israel vilar på respekt för mänskliga rättigheter och demokratiska principer.

Men Israel tycks vara en stat ovanför internationell lag. Deras brott är många, såsom överdrivet våld mot civila palestinier, ständiga lönnmord, utvidgning av bosättningar, landkonfiskation.

De bygger mur på palestinsk mark, raserar civil egendom, rövar land, genomför kollektiva bestraffningar inklusive avstängningar och svåra rörelserestriktioner för palestinierna. Tortyr och omänsklig behandling förekommer regelbundet.

I genomsnitt har de under ungefär fem år mördat cirka två palestinier och skadat tio dagligen.

Palestinierna har inte begärt att EU ska införa sanktioner mot Israel. De har enbart begärt att få diskutera möjligheterna att Israel ska respektera internationell lag och rätt. Men istället har nu offret – palestinierna – bestraffats, åtgärder som aldrig kommit i fråga för Israel.

En serie unika demokratiska framsteg och reformer har mötts med beslut om sanktioner. De kommer att få svåra följder på ekonomi och sociala förhållanden för palestinierna, vars villkor ständigt försämrats. Med en arbetslöshet på nästan 50 procent i Gaza tillkommer nu 150 000 personer som är beroende av den Palestin-ska myndigheten för sin försörjning.

Bistånd enbart genom det civila samhällets organisationer riskerar att dessa ses som agenter för utländska regeringars politik för total underkastelse av palestinierna.

Människorättsorganisationer, de palestinska och arabiska demokratiska krafter, som USA, EU och de andra säger sig vilja stödja, drabbas.

Detta underminerar allvarligt kampen för demokrati och mänskliga rättigheter.

Hans Norelius