Går baklänges in i framtiden

För att klara /..tre sjukhus i länet…/ krävs att vi solidariskt delar på och samarbetar kring den planerade vården, det vill säga vår satsning på att ge varje sjukhus en profil. Vrinnevilistan rabblar i sin artikel upp allt som ska finnas på Vrinnevi. Vad tycker Vrinnevilistan ska finnas på Motala lasarett?
Så kom då svaret på vad Vrinnevilistan vill, en återgång till den organisation som fanns innan omstruktureringarna. Vi tror att denna uppgift kommer att bli näst intill omöjlig att genomföra. Många i vården är nöjda med de nya samverkansmöjligheter som de länsövergripande centrumen medfört. Omstruktureringen har också inneburit att Motala lasaretts framtid säkrats och att Vrinnevi på många områden kommit ut som vinnare. Östgötsk hälso- och sjukvård är nu riggad för att ligga i framkant snarare än att med Vrinnevilistans politik gå baklänges in i framtiden.

Huvudskälet till att vi genomförde omstruktureringarna hämtas från ett strikt befolkningsperspektiv. Hur kan vi säkra bästa möjliga kvalitet för alla östgötar? I svaret på den frågan vill vi särskilt lyfta fram två centrala beståndsdelar.

För det första ville vi ge de absolut bästa förutsättningarna för att säkra utvecklingskraften för den nära hälso- och sjukvården. En sådan förutsättning är att vi även i framtiden har tre sjukhus i länet. För att klara det krävs att vi solidariskt delar på och samarbetar kring den planerade vården, det vill säga vår satsning på att ge varje sjukhus en profil. Vrinnevilistan rabblar i sin artikel upp allt som ska finnas på Vrinnevi. Vad tycker Vrinnevilistan ska finnas på Motala lasarett?

För det andra ville vi öka kunskapsutbytet inom specialistsjukvården så att vi därmed gav de bästa förutsättningarna för en högkvalitativ vård för alla östgötar. Många tecken tyder på att utbytet mellan länsdelarna ökar och att personalen ser detta som något positivt.

Sammanfattningsvis riskerar Vrinnevilistans återgångspolitik att försvaga den nära hälso- och sjukvården och förta dynamiken i det kvalitetsarbete som de länsövergripande centrumen innebär.

Vi vill tvärtom fortsätta att utveckla en hälso- och sjukvård med stor mottaglighet för förnyelse och där fokus vilar på samarbete, samverkan och vårdkvalitet utifrån behov för alla östgötar snarare än på organisation.

Björn Grip,
gruppledare för vänsterpartiet i landstinget

Agneta Niklasson,
gruppledare för miljöpartiet i landstinget