Kommunal valsedel fastslagen

Vänsterpartiets årsmöte på lördagen fastslog hur valsedeln till kommunalvalet i Motala kommer att se ut. Valberedningen hade föreslagit en lång rad namn och efter vissa justeringar beslutade årsmötet godkänna förslaget.

Vi fastställde alltså 25 namn till valsedeln i kommunalvalet. Så här ser kommande valsedel ut:

1. Sirpa Mikkola
2. Peter Karlberg
3. Anders Andersson
4. Solveig Hansén
5. Svante Pettersson
6. Solveig Isaksson
7. Hans Norelius
8. Draginja Femic
9. Bo Bilar
10. Margareta Björkman
11. Joakim Höglund
12. Sten Askling
13. Jonas Hasselqvist
14. Kajsa Lundell Karlberg
15. Kenneth Nilsson
16. Iréne Andréasson
17. Klas Sondén
18. Annette Hansen
19. Anton Andersson
20. Lennart Schöld
21. Oliver Uvman
22. Anna-Karin Lundell
23. Madeleine Isaksson
24. Åsa Bjurgert
25. Bert Andréasson

Valsedeln består hittills av 14 män och 11 kvinnor och vi har strävat efter att varva män och kvinnor.
Medelåldern var vid nomineringstillfället 46,9 år.
Vi har två pensionärer på listan och 4 förstagångsväljare.
9 personer står på listan för första gången.
Av orter utanför Motala är främst Borensberg representerat (3).