34 nominerade – 25 klara till kommunala listan.

Vänsterpartiets valberedningen i Motala jobbar vidare med vilka som ska företräda oss i kommunen efter nästa val. Listan ska fastställas av vårt årsmöte den 18 mars.
Valberedningen, som består av Solveig Isaksson, Sirpa Mikkola och Peter Karlberg har ännu inte tillfrågat alla nominerade, men 20 personer har hittills tillfrågats och svarat ja på frågan om de kan tänka sig att stå på den kommunala valsedeln till kommunvalet i Motala.
Valberedningen sammanträder ytterligare ett par gånger och kan ta emot fler nomineringar – även av helt nya personer som inte är prövde tidigare i detta partiarbete. Vem som helst kan nominera, således även allmänheten, men nu gäller det att vara snabb i vändningarna och vända sig direkt till valberedarna.

Ring Solveig: 0141-527 74,
Sirpa: 0709-236896 eller
Peter: 073-951 07 62.