Förslaget är feltänkt

Istället för detta direktiv (tjänstedirektivet) behöver vi en reglerad marknad som ställer krav på företag. Det enda rimliga är att regler för miljö, social omsorg, hälsa och arbetsrätt som gäller för svenska företag också ska gälla för utländska företag som vill verka i Sverige. Detta hävdar Eva-Britt Svensson och Jonas Sjöstedt i denna artikel som även publicerats i Motala Tidning:
EU:s löntagare, fackförbund och politiker mobiliserar nu för att stoppa tjänstedirektivet – den högerdominerade EU-kommissionens angrepp på löntagarna. Flera demonstrationer är planerade när EU-parlamentet tar sitt beslut, bland annat av Europafacket ETUC och antiglobaliseringsrörelsen Attac. Direktivet handlar om att liberalisera tjänstesektorn i EU genom att ta bort hinder som registreringskrav, licenskrav och arbetskraftens löner och villkor.

Vi håller med om att rättvis och fri konkurrens i många fall är bra för den ekonomiska utvecklingen. Men kollektivavtal och rimliga villkor handlar också just om rättvis konkurrens – det ska inte gå att konkurrera med usla arbetsvillkor. Vi är emot direktivet av två starka skäl. Det första skälet är ursprungslandsprincipen – grundprincipen att tjänsteföretag som utför arbete i andra länder ska följa reglerna i sina hemländer. En snickare från ett polskt företag kan alltså arbeta i Sverige med polsk lön och polska arbetsvillkor.

Detta kommer att gynna de företag som har sämst villkor. Tjänstedirektivet skapar därmed en nedåtgående spiral för arbetstagarnas rättigheter, löner och villkor, och dessutom för miljöskydd, socialt skydd och konsumentskydd. EU:s medlemsländer ställs mot varandra i en kapplöpning mot botten, där den lägsta nivån blir den nivå som alla övriga måste följa. Det andra skälet är att direktivet kommer att öka trycket på avreglering av tjänster som enligt vår åsikt inte bör avregleras: posten, sjukvården, skolan. Detta är områden där samhället bör behålla kontrollen, eftersom de är så viktiga för medborgarna.

Direktivets förespråkare hävdar att svensk arbetsrätt skyddas av utstationeringsdirektivet, som säger att utsänd personal ska följa arbetsrättsliga regler i arbetslandet. För en lett som är utsänd att arbeta i Sverige skulle alltså svenska regler ändå gälla. Men tjänstedirektivet säger att det är ursprungslandsprincipen som är huvudregel. Dessutom ska det utländska företaget inte behöva ha en representant i Sverige. Det kommer då att saknas ett tillräckligt system för att kontrollera att lokala regler följs. Saken kompliceras av Vaxholmsfallet. Om EU-domstolen ger det lettiska byggföretaget rätt att sända arbetare med lettiska löner och villkor att arbeta i Sverige, så blir utstationeringsdirektivet i praktiken verkningslöst.

Tjänstedirektivets förespråkare hävdar att det främjar de nya EU-länderna. Men dessa är inte alls tacksamma för ”hjälpen”. Så här sa Piotr Ostrowski från polska fackförbunds-alliansen i januari 2006: ”På kort sikt kan det (tjänstedirektivet) betyda större chanser för polska företag att hitta jobb utomlands. Men i slutänden kommer det att eliminera arbetarnas rättigheter.”

Istället för detta direktiv behöver vi en reglerad marknad som ställer krav på företag. Det enda rimliga är att regler för miljö, social omsorg, hälsa och arbetsrätt som gäller för svenska företag också ska gälla för utländska företag som vill verka i Sverige.

Vi anser att kommissionens förslag är feltänkt och bortom all räddning i form av detaljändringar. Vi vill därför helt avvisa direktivet. Socialdemokraterna har tyvärr en tvehågsen inställning. De säger sig försvara den svenska modellen, men ändå stödjer de tjänstedirektivet i EU-parlamentet och i ministerrådet. De hoppas få igenom undantag som skyddar den svenska modellen. Den borgerliga alliansen uppträder till synes förvirrat. I den svenska debatten säger de att de stödjer de svenska kollektivavtalen. Men samtidigt agerar de i EU-parlamentet till stöd för tjänstedirektivet och dess ursprungslandsprincip, och därmed för att underminera samma kollektivavtal.

Konflikten om tjänstedirektivet är en traditionell politisk konflikt – höger står mot vänster. Direktivet kommer att rulla tillbaka fackliga rättigheter många decennier. Detta är också kommissionens avsikt. Därför är det mycket viktigt att arbetarrörelsen sätter ner foten.
Den 16 februari ska EU-parlamentet besluta om tjänstedirektivet. Svenska väljare behöver ett svar från socialdemokraterna och den borgerliga alliansen:

Kommer ni att rösta för tjänstedirektivet och ursprungslandsprincipen? Eller kommer ni att försvara löntagarnas intressen?

Eva-Britt Svensson
EU-parlamentariker (v)
Jonas Sjöstedt
EU-parlamentariker (v)