Bredbandsutbyggnaden

Bredbandsutbyggnad pågår i Motala kommun för att uppnå full täckning av alla kommuninvånare. Alla nås inte samtidigt, några får vänta lite längre. I anledning av detta ställs flera interpellationer till kommunfullmäktige.
Frågan om full bredbandsutbyggnad tog fart i början av 90-talet. Eftersom IT då inte var lika efterfrågat av hushållen som idag, och många kommuninvånare krävde andra prioriteringar, krävdes full enighet av partierna i kommunstyrelsen. Åtminstone en partirepresentant på den borgerliga kanten satte sig på tvären och frågan föll för att senare, givetvis komma åter.

Med den utbyggnad som nu pågår når vi en mycket hög täckning av våra kommuninvånare med bredband, men några procent får vänta. I anledning av detta ställer jag följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande, vid kvällens fullmäktigemöte:

Motala 2006-01-23

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande ang. bredband

O-rådet Kjell Fransson har ställt en rad frågor ang. bredbandsutbyggnaden, men tycks i sin interpellation ha glömt den viktigaste.

– Finns det någon möjlighet att tidigarelägga bredbandsutbyggnaden så att kommunens medborgare får full täckning? T.ex. genom ökat anslag, ökad bemanning på IT-enheten, omprioritering från annat politiskt område etc.

Detta undrar: Peter Karlberg, gruppledare (v)

Svaret på interpellationen kan du läsa: Svar