Vi har inte råd med arbetslösheten!

Snart inleds vår kongress i Göteborg. Inför och under kongressen förs en livlig diskussion om vårt förslag till valplattform i och utanför partiet. Ett av våra viktigaste förslag är att kraftigt öka antalet anställda inom offentlig sektor. Vårt förslag är 200 000 nya jobb inom offentlig sektor.
Många frågar sig om detta är realistiskt. Jag menar att det är både realistiskt och nödvändigt. Om vi ska komma upp i samma sysselsättningsnivå som 1990 så behövs mer än en halv miljon nya arbetstillfällen. Att hälften av dessa ska skapas inom offentlig sektor är inte orimligt.

Fler anställda inom offentlig sektor handlar inte om att sysselsätta sysslolösa. Det handlar om att möta de behov som finns inom bland annat skolan, vården och omsorgen. Jobb som vi alla har glädje av. Flera undersköterskor, lärare och barnskötare är en investering.

Det finns ett ekonomiskt utrymme i samhällsekonomin för nya reformer. Men om detta utrymme inte skulle visa sig vara tillräckligt utesluter vi inte skattehöjningar. Men dessa ska utformas så att de som har mest får betala mest. Vänsterpartiet kommer inte att föreslå några ofinansierade reformer. Men vi menar att det är helt avgörande för ekonomin att vi får fler i arbete.

Arbetslösheten kostar, både för samhället och för de som drabbas. Det är en kostnad som vi definitivt inte har råd med. Därför krävs det en offensiv politik för fler i arbete och den offentliga sektorn kan vara motorn för full sysselsättning och därmed för en god ekonomi.

Fler jobb inom offentlig sektor är en investering som lönar sig. Det leder till högre skatteintäkter, ett ökat utrymme för konsumtion och framförallt ett friskare och bättre samhälle. Dessutom är offentliga investeringar och generell välfärd en viktig förutsättning för all varu- och tjänsteproduktion i samhället. Frågan är inte om vi har råd utan om vi har råd att avstå?

Lasse Ohly