Framtidsdebatt och ideologiska piruetter

Från allmänheten ställdes ett par frågor: ‘Lars’ undrade om vi ville ha kommunala poliser. Johan Andersson svarade att det är ganska stor enighet om att inte återkommunalisera polisväsendet.
På frågan om fortkörning på verkstadsvägen svarade Camilla Egbert att en mätning genomförts som visade på en genomsnittligt hastighet på 40 km i timmen.
Kommunfullmäktige inleddes denna gång med en debatt om framtiden i Motala. Detta är en årligen återkommande debatt. Rent tekniskt flöt debatten på ganska bra, med snabba repliker och bra tidshållning.
Överenskommelse hade gjorts att vi skulle hålla oss till utvecklingsområdena i LEGS – tillväxtprográmmet. Detta gjorde att vi pratade ganska mycket "bredvid" varandra. Alla framförde sitt och några gemensamma slutsatser drogs tyvärr inte.

En annan fråga som kom som nr 3 på dagordningen var borgarpartiernas motion om att omvandla "förintelsens minnesdag" 27 januari till att också minnas offren för den korrupta och förfalskade kommunistiska regimen i sovjetunionen. På grund av att det var rätt uppenbart att borgarna inte vill lämna "förintelsens minnesdag" ifred från kortsiktig partipolitisk prograganda, så reagerade jag ganska skarpt. Staten ska inte skriva historien, detta är ett område för den fria forskningen!
Borgarmotionen avslogs för övrigt av kommunfullmäktige.

/Peter K.