Bildningsmål och Hertig Johans källare

På kommunfullmäktiges sammanträde på måndagskvällen ställdes frågor från allmänheten om hur lång tid det får ta innan tjänstemän besvarar skrivelser (Göran Fornåå) och om friskolors villkor (Nisse Granström). En längre redogörelse…

…för gode mäns och förvaltares arbetsuppgifter och villkor gavs av överförmyndaren Sten-Åke Karlsson och handläggaren Katarina Gillsröm. Ingrid Carlsson lät fullmäktigeledamöterna rangordna vilka miljömål man tycker samhällsbyggnadsberedningen ska prioritera när man arbetar med inriktningsmål och Niklas Rudberg berättade om arbetet i barn- och ungdomsberedningen. Beslutsärendena voro blott fyra till antalet:

  • Skyltning vid Hertig Johans källare
  • Redovisning av inneliggande motioner
  • Kommunal rösträtt för 16-åringar samt
  • Inriktningsmål för bildning och utbildning.

Vänsterpartiets inlägg i dessa ärenden: Inlagg-i-debatten-KF-20051128

Corren skrev också lite om fullmäktigemötet här

Peter Karlberg, gruppledare (v)