Fri kollektivtrafik för ungdom

Vänsterpartiets kommunfullmäktigeledamot Sirpa Mikkola motionerar om fri kollektivtrafik för ungdom 0-16 år.

Vänsterpartiet har länge tyckt att situationen för ungdomen behöver förbättras vad avser möjligheten att resa kollektivt. Samtidigt har skolorna ett stort behov av kunna transportera eleverna till olika kulturevenemang, bibliotek, teater, muséer o.s.v.

Därför ber vi kommunen beräkna kostnaden för att inom nuvarande skolkortssystem utöka resandemöjligheten och överväga att ta med detta i kommande budget. Förmodligen kostar en sådan reform en hel del pengar och vänsterpartiet har inga andra pengar än de som kommunen förfogar över, men vill ändå se detta som en prioriterad fråga.

Det bästa vore naturligtvis att se på det hela som en fråga om ”Röd avgång” eftersom linjetrafiken med buss bedrivs hela trafikdygnet, men stora delar av dagen med begränsat utnyttjande. Detta vore då en fråga för Östsam och Östgötatrafiken att ta tag i. Kostnaderna skulle då kunna bli väsentligt billigare än om man håller sig inom de ramar som nuvarande biljettsystem för skolkort erbjuder.

Vissa andra län som till exempel Gävleborg har fria resor för skolungdomar till kulturevenmang, vilket innebär att det inte kostar något för den enskilde eleven i t.ex. Bollnäs att åka till Gävle för att ta del av stadens kulturutbud.

Läs pdf:  FriKolltrafikUngdom