Välkommen på nästa torgmöte!

Under hösten genomför vänsterpartiet i Motala 4 torgmöten om ”Rätt till jobb – rätt på jobbet”.
Det fjärde mötet, lördagen den 12 november kl. 11:00 handlar om hur ”EU påverkar ditt jobb”.

Vänsterpartiet verkar inom EU, vi har bl.a. två representanter i EU-parlamentet, men vi är starkt kritiska till EU, bl.a. för att EU inte sätter kampen mot arbetslösheten högst i den ekonomiska politik man för. Vänsterpartiet kräver bl.a.:

  • Dödförklara förslaget till ny EU-konstitution.

  • Folkomröstning om ett nytt konstitutionsförslag läggs fram.

  • Skrota EU:s tjänstedirektiv. Om ett direktiv antas måste det slå fast att alla företag som verkar i ett land ska följa samma lagar och regler.

  • Varje EU-land ska ha rätt att bestämma om full sysselsättning ska vara huvudmålet för den ekonomiska politiken.

Titta gärna på vänsterpartiets motion till Motala kommun om kollektivavtal som krav vid upphandling klicka här


Titta också in på partiets centrala kampanjsida:
klicka här