Vänsterpartiet sågar bildningsplanen

I åratal har Motala kommun bearbetat förslaget till bildningsplan och trots att man inte längre har någon skyldighet att upprätta en bildnigsplan vill man nu driva igenom förslaget.
Numera ska vi inte lägga förslag till omfattande planer i kommunfullmäktige utan arbeta med inriktningsmål. Det mera detaljerade målstyrningsarbetet hänvisas till nämnderna.
Inte ens detta uppfylls av bildningsplanen, även om man nu döpt om den till ”inriktningsmål för bildning och utbildning”.
Av detta skäl ville vänsterpartiet vid dagens kommunstyrelsemöte i första hand ha en återremiss av förslaget för att anpassa det till dagens krav.
Det fick vi inte och begärde därmed avslag, vilket var vårt andrahandsalternativ.
Att vi kunde tänka oss ett avslag beror på att vi förutom ovanstående motivering också tycker att bildningsplanen är ett riktigt dåligt förslag, främst i sina formuleringar kring de frivilliga skolformerna, såsom gymnasiet och även friskolorna.

Inte heller är det en plan som går att utvärdera.

Läs mer om planen och titta på vårt remissvar i:
artikel om bildningsplanen 2005-01-14