Kommunbesök från vägverket

Under måndagen fick Motala kommun besök från vägverket. Bland andra medverkade Kenneth Kvist, ordförande i vägverkets styrelse och tidigare partisekreterare och riksdagsman för vänsterpartiet.
Vägverkets representanter fick en rejäl genomgång av problematiken kring riksväg 50 och alla de turer som varit kring Skepparpinan.
Det nuvarande regeringsbeslutet kring vägbygget innebär en byggstart under planeringsperioden, d.v.s. innan 2015 och ett färdigställande därefter (c:a 3 års byggtid).

Kommunen försöker nu påverka staten att tidigarelägga byggstarten till 2010 och diskuterar bl.a. andra finansieringsformer.

Vägverkets representanter instämde i att vägbygget är oerhört angeläget och är beredda att jobba enligt de modeller regeringen kan komma att bestämma.

Efter sammanträdet företogs en tur i minibuss runt aktuella vägavsnitt i Skepparpinanprojektet.

Den 31 oktober sammanträder vägverkets styrelse och ska då ta ställning till ett svar till regeringen hur man anser att vägprojekten bäst bör hanteras efter beslutet om det s.k. Trollhättepaketet (som sköt upp byggstarten i Motala).

Peter Karlberg (v), gruppledare i Motala kommun