Inriktningsmål för bildning och utbildning

Vänsterpartiet anser att det finns många regler för hur mål bör vara utformade.
Allmänt kan man säga att gemensamt för de flesta är att målen dels ska vara specifika och/eller konkreta och dels mätbara och/eller möjliga att utvärdera. Mycket ofta förekommer också en tidsfaktor; planen ska gälla en viss period eller så ska målen vara uppnådda inom angiven tid .
Inget av detta kan man finna i den föreslagna planen.
Ovanstående är inledningen till ett mycket kritiskt remissvar från Vänsterpartiet på förslaget till inriktningsmål för bildning och utbildning i Motala kommun.
Remissvaret mynnar ut i att vi vill förkasta förslaget.

Vill du läsa hela svaret som pdf, så klicka på länken nedan: