Ekonomimål för Motala kommun

Vänsterpartiet är ett parti som inte gett upp ambitionerna att verka för ett samhälle med
rättvisa, god miljö, jämställdhet och solidaritet. För att möjliggöra dessa ambitioner är det
nödvändigt med en synnerligen god ekonomi.

Vill du läsa hela remissvaret, klicka på länken nedan: