Förslaget till krisledningsplan för Motala kommun

Vänsterpartiet har tittat på förslaget och framför synpunkten att det vore klokt om, utöver kommunstyrelsens ledamöter, respektive nämnds ordförande ingick i krisledningsnämnden. De bör göra det från första stund eftersom man inte alltid kan veta om krisen blir långvarig eller ej.

Vill du titta på remissvaret, klicka på länken nedan: