• Hem
  • Vinster hjälper...
inlägg

Vinster hjälper inte skolan

Svar på ”Vänstern missar poängen”, Caroline Unéus (M) i MVT 8/8.

Moderaterna bör lyfta blicken och se på helhetsbilden. Behovet av skärpt kvalitetskontroll i skolan är inte ett svar på frågan om den viktigaste fördelen med mycket stora vinstuttag ur exempelvis skolan.

På nittiotalet var Moderaterna med och införde fritt skolval och fri etablering för privata vinstdrivna skolor. Vänsterpartiet såg redan då vad det beslutet skulle leda till. Precis då som nu anser vi att skolan inte lämpar sig för affärstänkande. Idag dras den svenska skolan isär och en förklaring är det fria skolvalet som Moderaterna av någon anledning fortfarande tror på även om verkligheten har visat något annat.

Vänsterpartiet vill inte att elever och föräldrar ska tvingas välja mellan ”bättre” och ”sämre” skolor. Alla ska kunna lita på att skolan närmast hemmet är en bra skola med förutsättningar att ge eleverna den kunskap de har rätt till. Staten behöver ta tillbaka huvudansvaret för skolorna från kommunerna. På så sätt kan pengar fördelas mer anpassat efter skolornas och elevernas behov. En jämlik och sammanhållen skola och förskola ska lägga grunden för ett liv med möjligheter – inte ett förstelnat klassamhälle.

När elever med olika bakgrund möts förbättras inte bara resultaten utan också sammanhållningen. Därför ska upptagningsområdena för skolorna motverka segregation – huvudprincipen ska vara att alla går i den skolan som ligger närmast hemmet.
Skolan kan inte avskaffa klassamhället, men jämna ut klasskillnader så att alla barn får en bra start i livet. Därför bör den tillföras mer resurser som fördelas efter behov.

Naturligtvis har Motalamoderaterna rätt i att lärare behöver få vara lärare. Vi har länge ansett att lärarnas arbetsvillkor måste förbättras. Arbetsbördan måste lätta genom att de ska få fler kollegor och genom minskad administration.

Kerstin Lundberg
Peter Karlberg
Carola Dieker
Joakim Höglund
Erika Persson
fullmäktigekandidater Vänsterpartiet i Motala

Dela den här sidan:

Kopiera länk