• Hem
  • Vättern blir al...
inlägg

Vättern blir allt viktigare

Sommarens extrema värme och torka har fått många konsekvenser. Vi har kunnat följa skogsbrändernas utbredning, bristen på djurfoder och översvämningar i städerna. Sommarens extremväder är en varningssignal. Det är dags att börja lyssna på den folkliga opinionen och för att ta klimatförändringarna på allvar och påbörja en omställning mot ett mer hållbart samhälle.

Sommarens skogsbränder är de värsta någonsin i svensk modem historia. Naturkatastrofer och extremväder är en av många konsekvenser av klimatförändringarna. Det vi ser idag är bara en västanfläkt av vad som kommer. Klimatförändringarna är här och får långtgående konsekvenser för alla delar av samhället.

Beredskapen måste förbättras omgående, på kort sikt måste regionen verka för att våra städer anpassas till det nya klimatet och på längre sikt måste vi fortsätta minska våra utsläpp. Därför föreslår vi på nationellt plan att ge Försvarsmakten ett nytt uppdrag att prioritera klimatanpassning, beredskapsarbete och kamp mot extremväder. Dessutom ger vi större anslag till klimatanpassning och föreslår att en ny nationell myndighet för klimatanpassning inrättas.
Klimatanpassning kräver en genomsyn av hur våra städer är planerade och hur vi använder våra naturresurser. Tidigare har det varit stort fokus på översvämningar och havsvattenhöjningar, men sommarens extremväder gör att vi måste inse att klimatanpassning även innefattar anpassning till ett varmare och torrare klimat.

Torkan har lett till låga grundvattennivåer och ett intensivt arbete har pågått för att säkerställa tillgången till vatten. Samtidigt höjs havsvattennivåerna som riskerar göra Mälaren till en
havsvik med bräckt vatten inom 50 år. 2,5 miljoner människor kommer då att stå utan dricksvatten och Vättern kommer då behövas som dricksvattentäkt. Därför är det direkt galet att tillåta mineralprospekteringar och Försvarsmaktens skjutövningar över Vättern.

Vättern är Europas femte största sjö och unik genom sin höga vattenkvalitet och sitt särpräglade djurliv. Att värna Vättern är viktigt för att den har ett värde i sig själv, men också för att klara klimatförändringarnas konsekvenser på kort och lång sikt.

Klimatanpassning kräver även bättre beredskap inom sjukvården. Vi i Vänsterpartiet Östergötland har länge arbetat för att beredskapen där ska höjas. Här föreslog vi redan 2017 att regionen skulle sätta igång ett arbete för att förbereda oss för de förändringar som kommer att komma. Med höjda temperaturer kommer vi möta helt nya sjukdomar som vi idag inte drabbas av. Värmeböljor och extrema väderskiften kommer påverka grupper med nedsatt immunförsvar, såsom äldre personer och småbarn, och allergiker kommer få både större och mer långvariga problem. Sjukvården behöver mer kunskap och resurser för att klara av att möta detta.

Klimatförändringarna innebär ett allvarligt hot mot det Östergötland som vi känner det. Men det är ur askan i elden som vi har möjlighet att bygga ett nytt, hållbart samhälle. Det krävs en stark vänster för att våga utmana ”business as usual”.

Peter Butros
Riksdagskandidat Vänsterpartiet

Kerstin Lundberg
Vänsterpartiet Motala

Dela den här sidan:

Kopiera länk