• Hem
  • Vänsterpartiet ...
inlägg
Anders och Kerstin

Vänsterpartiet säger inte nej till privata alternativ

Anders och Kerstin

Svar på Liberalernas vi-blandar-ihop-allt-artikel i MVT (2018-01-16). Att blanda äpplen med päron eller snarare mixa ihop en hel fruktsallad som Liberalerna gör i sin debattartikel är en bedrift i sig – om den nu inte hade innehållit en del faktafel.

Vänsterpartiet säger inte nej till privata alternativ när det gäller drift av verksamheter. Det vi säger nej till är företag som är ute efter att göra vinster i välfärden. I denna fråga finns det idag tillräckligt med underlag som visar att vår uppfattning, som vi delar med en klar majoritet av det svenska folket, är välgrundat. Det finns allt för många exempel på att det i slutänden blir dyrare när privata aktörer tillåts att både bygga och sedan driva offentlig verksamhet.

När det gäller behovet av att bygga nya äldreboenden så ställde Vänsterpartiet som krav, för flera år sedan, att byggnationerna skulle upphandlas och verksamheten drivas av kommunen. Om detta hade gjorts så skulle dessa boenden redan stått klara. När vi lade detta förslag så fanns det byggherrar som var intresserade. I stället så tappades det bort flera år – bara för att det av ideologiska skäl skulle utföras en upphandling av både byggnation och drift hos företag med tydliga vinstintressen.

Det handlar förstås mycket om resurser – en stark välfärd kräver utbildad personal, tillräcklig bemanning och anständiga löner. Men det handlar också om att de senaste decennierna präglats av kortsiktighet, dålig samordning och krångliga marknadsinspirerade mätsystem som begränsar välfärdens arbetare att göra sitt jobb.

Vår utgångspunkt är väldigt enkel: välfärden är till för oss alla – inte för att ge vinst åt ägare. Vänsterpartiet är inte bara det parti som drivit debatten om vinsterna i välfärden. Vi är också det parti som med trovärdighet kan ta oss an bristerna i den offentliga välfärden.

Anders Andersson (V), Socialnämnden
Kerstin Lundberg (V), Gruppledare

Dela den här sidan:

Kopiera länk