• Hem
  • Valteknisk samv...
inlägg

Valteknisk samverkan mellan Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet

Pressmeddelande 2018-09-25

Valteknisk samverkan mellan Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet

Vänsterpartiet har ingått en överenskommelse om valteknisk samverkan under mandatperioden till och med 2022 med Socialdemokraterna och Miljöpartiet avseende styrelser och nämnder i Motala kommun.

Vänsterpartiet har ingått en överenskommelse om valteknisk samverkan under mandatperioden till och med 2022 med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Det innebär att vi tillsammans tar fler mandat i nämnder mm. än vi skulle gjort om vi gått fram var och en för sig. Det innebär också att vi, trots ganska små nämnder, garanterar en parlamentarisk bredd, som annars skulle uteblivit.
Samverkan är just valteknisk och binder inte, i det här skedet, de rödgröna partierna till ett gemensamt politiskt uppträdande i kommunen.

Vänsterpartiet tar i princip en ordinarie ledamot och en ersättare i nämnder och andra kommunala organ med 11 och 9 ledamöter och tillsätter en person i nämnder mm. med 5 ledamöter. Det innebär att det i de flesta organ blir lika röstetal mellan alliansen och de rödgröna, och att frågor kan komma att ställas på sin spets om partierna väljer detta. Den generella linjen från Vänsterpartiet är att undvika konfrontationer som ger SD utslagsröst, utom i väldigt avgörande frågor, där vi får se prov på alliansens öppenhet för förhandlingar över ”blockgränsen”.

Nämnd för nämnd ser uppgörelsen ut så här:

  • Kommunstyrelsen: V: En ordinarie och en ersättare, S: Tre ordinarie och tre ersättare, MP: En ordinarie och en ersättare.
  • Bildningsnämnden: V: En ordinarie och en ersättare, S: Två ordinarie och tre ersättare, MP: En ordinarie.
  • Socialnämnden: V: En ordinarie och en ersättare, S: Tre ordinarie och tre ersättare, MP: –.
  • Samhällsbyggnadsnämnden: V: En ordinarie och en ersättare, S: Två ordinarie och tre ersättare, MP: En ordinarie.
  • Tekniska servicenämnden: V: En ersättare, S: En ordinarie och en ersättare, MP: En ordinarie.
  • Valnämnden: V: En ersättare, S: Två ordinarie och en ersättare, MP: –.
  • Bostadsstiftelsen Platens styrelse: V: En ersättare, S: Två ordinarie och en ersättare, MP: –.

För frågor kontakta:
Peter Karlberg, Förhandlingsledare, 070-387 82 08
Otto Davidsson, Ordförande för Vänsterpartiet i Motala, [email protected]
Jocke Höglund, Politisk sekreterare för Vänsterpartiet Motala, 072-425 89 00

Dela den här sidan:

Kopiera länk