• Hem
  • Valteknisk samv...
inlägg

Valteknisk samverkan i regionen (landstinget)

2018-10-10

(V) i valteknisk samverkan med (M) och (KD)

Vänsterpartiet meddelar idag att de kommer ingå en valteknisk samverkan med Moderaterna och Kristdemokraterna. Detta innebär att Koalition för Östergötland tappar majoritet i regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Vänsterpartiet har valt att ingå en valteknisk samverkan med Moderaterna och Kristdemokraterna då det innebär att de partier som aviserat att de vill styra Region Östergötland i minoritet förlorar sin majoritet i Regionsstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnden. Det kommer förändra förutsättningarna för det politiska arbetet så att de styrande partierna får ändra sitt arbetssätt och börja lyssna på oppositionen i fortsättningen, säger Vänsterpartiets gruppledare Emil Broberg.

Denna strikt valtekniska samverkan innebär ingen uppgörelse om politik, råds- eller presidieposter, utan gör att mandatfördelningen i regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden också speglar förhållandet i regionfullmäktige. Vänsterpartiet får dock genom denna samverkan en något bättre representation i nämnderna.

– Region Östergötland står inför enormt stora problem med en ekonomi som går allt sämre. Här har Socialdemokraterna och deras samarbetspartier totalt misslyckats de senaste åren. Deras vilja att lyssna eller diskutera dessa frågor med oppositionen har dessutom varit helt obefintlig. Med denna samverkan mellan oss i Vänsterpartiet och M och KD så tvingar vi fram en situation där de inte kan styra utan att diskutera och lyssna, avslutar Emil Broberg.

Dela den här sidan:

Kopiera länk