Taggat: Vättern

Det är dags att ta Vättern på allvar!

Debattartikel publicerad i lokala/regionala tidningar runt Vättern: De senaste åren har det kommit nya intressenter som står på kö för att exploatera Vättern. Även om Vättern är en stor sjö finns det en gräns för hur stor negativ miljöpåverkan den tål. Vi måste agera mot all form av ytterligare föroreningar – Vättern är och förblir en av landets absolut viktigaste dricksvattentäkter. Idag är 250.000 människor beroende av Vätternvattnet. Att kortsiktiga ekonomiska intressen går före miljöintressen är känt sedan länge. I...