Taggat: Motala kommun

Anders Andersson och Carola Dieker

Alternativa lösningar är okej

Socialnämnden i Motala har ett stort underskott och risken är att det kommer att öka de kommande åren. Därför har nämnden uppdragit åt tjänstemännen att utreda förutsättningarna för att upphandla kommunens personliga assistenter och att införa LOV för vårdboenden. LOV (Lagen om valfrihet) innebär att den enskilde själv får välja vem som ska sköta vården och omsorgen. Vänsterpartiet har inte motsatt sig något av detta. Det är socialnämndens ansvar att göra allt för att minska underskottet och nå budgetbalans! Men...

Kostöversyn 2013

Vänsterpartiets Motala har skrivit ett yttrande avseende: ”Kostöversyn 2013”. Yttrande inleds så här: Vänsterpartiets Motala yttrande avseende: ”Kostöversyn”. Vi är positiva till det förslag som är presenterat. Att Motala kommun nu får gemensamma riktlinjer för hela organisationen där hänsyn tas till såväl nationella miljömål och en hållbar utveckling är bra. Det är bra att ett helhetsgrepp är taget och vi är glada att utredningen så tydligt har påvisat nyttan av en förändring. Kommunen har redan tidigare haft ambitionen att andelen...