Taggat: Ekologska livsmedel

Kostöversyn 2013

Vänsterpartiets Motala har skrivit ett yttrande avseende: ”Kostöversyn 2013”. Yttrande inleds så här: Vänsterpartiets Motala yttrande avseende: ”Kostöversyn”. Vi är positiva till det förslag som är presenterat. Att Motala kommun nu får gemensamma riktlinjer för hela organisationen där hänsyn tas till såväl nationella miljömål och en hållbar utveckling är bra. Det är bra att ett helhetsgrepp är taget och vi är glada att utredningen så tydligt har påvisat nyttan av en förändring. Kommunen har redan tidigare haft ambitionen att andelen...