Taggat: Budgetdebatt

Rapport från Kommunfullmäktiges budgetdebatt måndag 26 november

Start kl 08 00. Sex timmars budgetdebatt. Från Vänsterpartiet var jag, Anders A och Solveig H uppe ( i den ordningen). Media och åhörare på plats. Efter avslutade diskussioner klubbar majoriteten igenom Mål- och – resursplanen vid namn ”Vi utmanar arbetslösheten”. En budget med satsningar för framtiden t ex hundra ungdomsjobb i kommunen. I investeringsbudgeten finns många förslag att ta ställning till. Vi måste prioritera bland Arenabygge, Varamon, Centrum, Gamla Motala Verkstad mm. Övrigt på mötet: en bra genomgång av arbetet...