Taggat: Äldreomsorgen

Anders Andersson och Carola Dieker

Alternativa lösningar är okej

Socialnämnden i Motala har ett stort underskott och risken är att det kommer att öka de kommande åren. Därför har nämnden uppdragit åt tjänstemännen att utreda förutsättningarna för att upphandla kommunens personliga assistenter och att införa LOV för vårdboenden. LOV (Lagen om valfrihet) innebär att den enskilde själv får välja vem som ska sköta vården och omsorgen. Vänsterpartiet har inte motsatt sig något av detta. Det är socialnämndens...

Jonas Sjöstedt i samspråk med personalen

Löner, status, fasta jobb och arbetstid är viktiga frågor som personalen på Samuelsbergs äldreboende tog upp. Och ingen var jättesugen på att jobba till 75! Under onsdagen kom Jonas Sjöstedt till Motala för att göra ett besök på Samuelsbergs äldreboende. Det är kampanjen för en bra äldreomsorg med god bemanning, väl utbildad personal och utan riskkapitalbolag som rullar vidare. Jonas diskuterade med personalen om äldreomsorgen och riskkapitalister. ”Det...

%d bloggare gillar detta: