sida

Motala – ett hem för alla

Motala – ett hem för alla

Alla människor ska ha möjlighet till ett eget hem till en rimlig kostnad.

I Motala ska alla hitta en bostad

Alla behöver ett hem. Tak över huvudet, värme och skydd, en plats att ta det lugnt på och få vara sig själv. Fler och fler hittar sitt hem i vårt fina Motala. Staden växer och det byggs. Vi vill att det byggs mer, men inte bara stora villor. Bristen på billiga hyresrätter i Motala är påtaglig. Köerna är långa och det är svårt att få en överblick på utbudet. Idag är det många som inte kan flytta hemifrån och börja skapa sitt eget hem. Fler och fler blir trångbodda och människor som får arbete i Motala kan ha
svårt att hitta en bostad.Det här vill vi göra något åt! Med en genomtänkt hantering av samhällsbyggandet kan vi skapa en socialt hållbar stad och en levande landsbygd. Människor behöver tak, inte lån, över huvudet.

För att alla ska kunna bo i kommunen behövs bland annat:

  • att det byggs hyresrätter med rimliga hyror, som vanligt folk har råd med.
  • minska segregationen genom att skapa blandade områden med villor och hyresrätter
  • bevara allmännyttan i Motala intakt genom att inte sälja ut Platens lägenheter och låta marknadskrafter ta över
  • underlätta för bostadssökande genom att inrätta en kommunal bostadsförmedling

Dela den här sidan:

Kopiera länk