sida

Ett hållbart samhälle – åt alla

Påbörja omställningen
mot ett mer långsiktigt
hållbart samhälle åt alla.

Ett hållbart samhälle åt alla

I Motala ska vi motverka klimatförändringen

Stigande havsnivåer, förödande orkaner, översvämningar, skogsbränder, torka och svält …

Utsläppen av växthusgaser leder till en miljökatastrof! Jorden håller på att kvävas! Vi ser effekterna av klimatförändringarna och vi måste vända utvecklingen nu! Är det möjligt? Absolut! Är det möjligt utan att ifrågasätta den avreglerade kapitalismens logik? Inte en chans!

Klimatförändringarna är det allra kraftfullaste argumentet mot en ohämmad marknadsliberalism!

Utsläppen måste stoppas och därför driver Vänsterpartiet på i Motala kommun!

  • Senast 2025 ska kommunens fordon ha gått över till fossilfri drift och därmed inte längre bidra till  klimatförstöringen!
  • När kommunen bygger nytt ska det vara klimatneutralt, energisnålt och miljömärkt!
  • Användningen av rött kött i kostverksamheten ska minskas!
  • Vätterns vatten skall fredas från alla former av gruvbrytning, gasutvinning och militär användning. Vättern och dess strandlinje bör klassas som naturskyddsområde.
  • Fina cykelvägar byggs mot Vadstena, Borensberg, Nykyrka och Tjällmo
  • Vid all planering av förändringar i Motala centrum skall fotgängare och cyklister prioriteras

Vänsterpartiet är även aktiva i nätverket VätternVänstern.

Dela den här sidan:

Kopiera länk