sida

Återupprätta den jämlika skolan

Skolan ska vara likvärdig och
ge alla elever samma möjligheter
till en bra utbildning.

Återupprätta den jämlika skolan

En jämlik skola är bra för alla.

Vi vet att med en bra grundutbildning öppnas dörrar för framtiden!
Därför vill vi att alla Motalas unga ska få gå i en bra skola oavsett var i kommunen de bor. Vi tror att om lärarna får göra det de vill och är bäst på får inte bara barnen en bra utbildning, utan vi får glada och nöjda lärare som stannar kvar och är lojala mot skolan.
Att skolan ska vara en trygg plats är oerhört viktigt. En plats där barnen blir sedda och får den hjälp de behöver. Lärarnas arbetsvillkor måste förbättras. Vi vill att det ska finnas fler vuxna i skolan. Som kan ge barn med andra behov möjlighet att gå i vilken skola de vill; efter deras förutsättningar. Vi vill att alla barn, rik som fattig, ska kunna klara av skolan och vi vet att alla barn inte kan få rätt stöttning hemifrån.

För att alla ska få ta del av kunskapen behövs bland annat:

  • Fler lärarassistenter! Lärarassistenter underlättar så att lärarna kan få göra det som de är bäst på; att undervisa!
  • Fler specialpedagoger! Vi vet att många elever har behov av extra hjälp och därför vill vi ha minst en heltidsanställd specialpedagog på varje skola.
  • Fler elevassistenter! Elevassistenterna kan underlätta för lärare och ger samtidigt en till vuxen.
  • Läxfritt! Alla barn och ungdomar kan inte få det stöd och den hjälp de behöver i hemmiljön. Därför vill vi att  läxläsning ska ske på skolan.
  • Mer rörelse i skolan! Rörelse och motion är bra för inlärningen och att få en paus kan vara skillnaden på en bra och en dålig dag.

Dela den här sidan:

Kopiera länk