sida

Arbetsmarknad och företagande

I Motala ska arbete och konkurrens
ske på lika villkor
utan oseriösa företagare.

Motala en kommun med justa företagare

Vänsterpartiets mål är full sysselsättning. När alla människor har möjlighet att ha ett arbete fungerar samhället som bäst.
Jobb skapas när innovationer och nytänkande omsätts i nya produkter och tjänster, inte genom att konkurrera med lägre löner och sämre villkor.
Alla människor som kan jobba ska ha rätt till ett arbete. I Motala behöver vi fortsätta arbetet med att matcha företagens behov och den kompetens som finns hos invånarna inte minst för de nyanlända. Utbildning och kompetensutveckling under hela arbetslivet är en viktig del av det kommunala uppdraget.
Vår politik i Motala för små och medelstora företag handlar om att skapa långsiktighet och goda förutsättningar för tillväxt.
Vänsterpartiet anser att Motala kommun tillsammans med Tillväxt Motala ska arbeta för och marknadsföra Motala som den ”Justa kommunen” – en kommun där Arbete och konkurrens ska ske på lika villkor utan oseriösa företagare och där Ekonomisk-, social- och ekologisk hållbarhet premieras.

För skapa en just kommun behövs bland annat:

  • Utöka Tillväxt Motalas uppdrag för att skapa den ”Justa kommunen – där arbete och konkurrens sker på lika villkor”
  • Utveckla det livslånga lärandet
  • Upphandlingar ska ta större hänsyn till Ekonomisk-, social och ekologisk hållbarhet
  • Inga vinstdrivande företag inom välfärden

Dela den här sidan:

Kopiera länk