sida

Politik

Sverige behöver bli mer jämlikt. Vi vill bygga ett samhälle för alla – inte bara för de rikaste. Här kan du läsa mer om Vänsterpartiet och vår politik i MotalaRegion Östergötland och Sverige

 

Vänsterpartiet i Motala

Om du vill ha ett mer jämlikt, jämställt och ekologiskt hållbart Motala. Där politikerna ägnar sig mer åt att lyssna på de anställda i välfärden än att uppvakta företagare. Där kommunen är en förebild i miljövänliga val. Där det byggs bostäder som vanligt folk har råd att hyra. Där privata företagare med vinst som största drivkraft inte släpps in i välfärden. Där mångfald ses som en tillgång. Där varje människa, oavsett vem hen vill eller inte vill leva med, oavsett bakgrund, hudfärg eller könsidentitet kan känna sig trygg och rätt att ha det bra. Då är Vänsterpartiet för dig.

Skola och utbildning

Vi vill ha en jämlik, trygg och utvecklande skola för alla – genom bland annat fler lärarassistenter, fler elevassistenter, läxfri fritid och mer rörelse och motion i skolan.

Klimat och miljö

Vi vill påbörja omställningen mot ett mer långsiktigt hållbart Motala för alla, nu – genom att bland annat minska användningen av rött kött i kostverksamheten, bygga klimatneutralt, energisnålt och miljömärkt samt freda Vätterns vatten från alla former av förstöring.

Bostäder

Vi vill att alla ska kunna hitta hem i Motala, till en rimlig kostnad – genom att bland annat inrätta en kommunal bostadsförmedling, minska segregationen genom att skapa blandade områden med villor och hyresrätter samt bevara allmännyttan i Motala intakt och inte sälja ut Platens lägenheter.

Jämställdhet

Vi vill arbeta för att Motala ska vara en jämlik kommun – genom att bland annat stötta Kvinnojouren på lång sikt, HBTQI-certifiera alla kommunens verksamheter, utbilda kommunens politiker i jämställdhet och mänskliga rättigheter samt öka utrymmet för dialoger i skolan om könsroller och värderingar.

Arbetsmiljö

Personalen är det viktigaste vi har i kommunens offentliga verksamheter. De ska ta vi ta hand om – genom att bland annat låta personalen vara mer delaktig, inte släppa in giriga företagare som arbetsgivare åt välfärdspersonalen och införa sex timmars arbetsdag, med bibehållen lön.

Arbetsmarknad

Vi vill att Motala ska vara en kommun där arbete och konkurrens sker på lika villkor, utan oseriösa företagare – genom att bland annat ta större hänsyn till ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet vid upphandlingar, matcha företagens behov med den kompetens som finns hos invånarna och utveckla det livslånga lärandet.

Kultur och fritid

Vi vill att alla ska kunna ta del av kulturen i Motala – genom att bland annat satsa på fler fritidsgårdar, ett förstärkt bibliotek och en avgiftsfri Kulturskola.

Landsbygden

Vi vill att hela kommunen ska leva – genom att bland annat planera för nybyggnation av småhus och flerbostadshus på landsbygden, möjliggöra för bredbandsutbyggnad samt stötta offentlig och privat service på landsbygden.

Mål- och resursplan 2021
– för ett jämlikare Motala

I vår budget (mål- och resursplan) för 2021 prioriterar vi flera reformer för ett jämlikare Motala:

Stärka välfärden
 • Slopa privatiseringen av hemtjänsten
 • Avskaffa delade turer
 • Utreda egen tid för äldre med hemtjänst
 • Satsa på högre personalkontinuitet och tryggare anställningar inom vård och omsorg
 • Möjliggöra för fler vuxna i förskolan och skolan
 • Utreda införande av ambulerande fritidsteam
 • Utöka föreningsbidragen
 • Sänka avgiften till Kulturskolan
 • Bibehålla skolbibliotekarierna
 • Utveckla bokbussen till servicebuss
 • Satsa på kvällis, nattis och helgis
 • Bygga aktivitetshall
Fördela rättvisare
 • Införa låginkomstskydd inom barnomsorgen
 • Garantera Kvinnojouren långsiktigt ekonomiskt stöd
 • Sänka politikerarvodena
 • Säkerställa fler billiga hyresrätter
 • Arbeta för jämställda löner
 • Möjliggöra fler kommunala praktikplatser
Hejda klimathotet
 • Installera solceller på kommunala byggnader
 • Satsa på klimatvänligt byggande
 • Främja miljö- och klimatsmart resande
 • Möjliggöra ett bilfritt centrum

Här kan du läsa hela budgeten.

Upp

 

Vänsterpartiet i Region Östergötland

En sjukvård för alla – före privatiseringar och nedskärningar, en kollektivtrafik för alla – med sänkta priser för resenärer och utbyggnad på landsbygden och en region för alla – genom att stötta och hjälpa företagen på landsbygden. Det är Vänsterpartiets budskap i Region Östergötland.

Läs mer:

Vänsterpartiet i Östergötland

Upp

 

Vänsterpartiet i Sverige

Ett Sverige för alla – inte bara för de rikaste. Vänsterpartiet vill inget mindre än allas frihet. Frihet från våld och fattigdom. Frihet från diskriminering och rasism. Frihet till våra kroppar och till vår kärlek. Frihet för barn att växa upp i trygghet och få den kunskap och det stöd som behövs för att utveckla just deras förmågor. Frihet till ett gott och meningsfullt arbetsliv med bra lön. Frihet till en värdig och innehållsrik ålderdom med rättvis pension. Frihet att leva och utvecklas i en hållbar värld.

Läs mer:

Vänsterpartiets nationella partiprogram

Vänsterpartiets politik på lätt svenska och tolv andra språk

Vänsterpartiets politik från A till Ö

Upp

Dela den här sidan:

Kopiera länk