• Hem
  • Opposition utan...
inlägg

Opposition utan egna förslag

Opposition utan egna förslag
Svar på ”Motala behöver öppenhet”, 19/6.

Motala står inför den största utländska besöksnäringssatsningen i Sveriges historia. Ungdomsarbetslösheten har halverats. Antalet företag i kommunen ökar. Vi satsar på fler förskolor och nya äldreboenden. Fler söker sig till kommunen. Det går bra för Motala.

Vi vet inte var Kåre Friberg befunnit sig den senaste mandatperioden, men han tycks helt ha missat allt positivt som sker. Men att vara en kommun i utveckling innebär naturligtvis att man också står inför utmaningar. Nya investeringar måste till samtidigt som det är nödvändigt att underhålla kommunens tillgångar och resurser.

Till skillnad från Moderaterna har vi i Solidariskt Motala en plan för hur vi vill utveckla Motala. En plan för hur vi ska göra vår fantastiska kommun hållbar och inkluderande. Vi tar ansvar, på riktigt, istället för att endast skjuta över ansvaret för vår välfärd på externa utförare, såsom Moderaterna vill.

Solidariskt Motala har genomfört en rad viktiga satsningar för ett bättre Motala: byggt om Strandvägen och möjliggjort parboende; tagit fram ett landsbygdsprogram; fördubblat antal bygglovsärenden; startat upp El Sistema för bättre integration och startat En Skola för Alla. Nu är vi redo att bygga vidare för framtidens Motala. En kommun som håller ihop.

Under tiden i opposition har Motalamoderaterna sällan kommit med egna förslag. Om ni tycker annorlunda borde ni kanske lägga egna förslag? Eller reservera er mot besluten som tas? För det är så politiken fungerar. Majoriteten lägger fram sitt förslag, oppositionen kommer med ett motförslag. Om ni inte förstår hur man bedriver politik är det hög tid för er att anordna en internutbildning i politiska beslutsprocesser.

Ni säger att ni vill skapa en öppen, stolt och nyskapande sjöstad, men hur har ni tänkt göra det? Vi väntar spänt på svar, för de senaste åtta åren har vi inte hört något annat än att privatiseringar är lösningen på allt.

Camilla Egberth (S)
Kerstin Lundberg (V)
Mats Johannesson (MP)

Dela den här sidan:

Kopiera länk