Om

Huvudredaktör för Vänsterpartiet Motalas webb är:

Peter Karlberg
[email protected]
070-3878208

Har du synpunkter på sidan eller vill lämna ett bidrag i form av ett inlägg på förstasidan kontakta mig.

Regler för publicering:

 • Artiklar och kommentarer ska kännetecknas av god ton och kamratlighet.
 • På debattsidan får man inte:
  • Uppmana till brott eller sprida vidare annans uppmaning till brott.
  • Göra eller sprida uttalanden som diskriminerar eller utpekar någons ras, hudfärg, kön, religion, tillhörighet till etnisk grupp eller sexuell läggning.
  • Utöva hot eller trakasserier mot enskild person eller organisation.
  • Skriva anonymt eller utgöra sig för att vara någon annan person.
 • Vi förbehåller oss – mot beaktande av ovanstående ambitioner – rätten att från fall till fall avgöra om en debattartikel publiceras.
%d bloggare gillar detta: