• Hem
  • Mandatperiodens...
inlägg

Mandatperiodens sista fullmäktige

17 september kl 18 00. Vi samlas för sista gången i fullmäktige mandatperioden 2014-2018.
Det blir ett kort möte. Vi är överens om det mesta. Kontroversiella frågor kommer
säkert senare.
Allmänhetens frågor handlar om kommunens arbete mot alkohol och droger samt träningstider på idrottsanläggningar.

Informationspunkter om Strategiberedningen, som nu avslutar sitt arbete för denna
gång men som behöver leva vidare med tillitsstyrning som utgångspunkt, enligt mig.

Lalandiaprojektet rullar på. Granskningstiden pågår mellan 24 september till 20 oktober.  Kommer sen detaljplanen få laga kraft eller blir där överklaganden???
Vill man läsa yttranden ang geoteknik, buller, strandskydd (vissa utredningar har gjorts tillsammans med Länsstyrelsen) så finns de på nätet, kommunens sidor.
Sökta pengar från Tillväxtverket ska användas för utveckling i regionen med Lalandias
etablering som utgångspunkt.

Revisionen meddelade att det kommer att finnas två grupper för revision t o m april.
Parallellt arbete med gamla och nya frågor.

Ny politisk organisation, ny arbetsordning i kommunfullmäktige (KF) och webbsända KF-möten från 2019 klubbades igenom. Handlingar finns hos mig om ngn vill grotta ner sig.
Viktigast att veta nu är förändringen av nämnderna. Samhällsbyggnadsnämnden blir
en ny stornämnd med nio ledamöter, Tekniska servicenämnden, fem ledamöter.

15 oktober sammanträder första nya KF.

Jag vill tacka mina trogna kamrater Solveig, Anders och Rolf för denna tid. Tack för gott samarbete. Nu slutar ni i KF men jag hoppas vi får arbeta tillsammans på många sätt ändå.
Och jag hoppas också få fortsätta som gruppledare för ett nytt gäng.
Välkommen nya gänget!!!!

Kerstin, gruppledare

Dela den här sidan:

Kopiera länk