• Hem
  • Kultur som utma...
inlägg

Kultur som utmaning

Rolf Hansson, Personalnämnden
Rolf Hansson, Personalnämnden

Jag har nästan glömt bort det och jag tror och hoppas att alla som var med har glömt.
Det heter trumstockar och inte trumpinnar har jag lärt mig. Sådana hade jag sett på avstånd och ett trumset hade jag bara upplevt som lyssnare. Nu – plötsligt och alldeles oförberett – skulle jag sätta mig vid ett sådant. Och spela! Tillsammans med andra!
Spela och spela… riktigt vad jag väntades göra på den pallen var nog litet oklart, också för den som uppmanade mig att gå dit. I varje fall hoppas jag att vederbörande inte hade några förväntningar.

Det här var för en hiskelig massa år sedan, min dotter har – när detta skrivs – just fyllt 41. Vid tillfället var hon nog i nioårsåldern eller så. Och vi var på orkesterresa med det som då hette Kommunala Musikskolan. Ända till Danmark och till vår danska vänort Korsör. Inkvarterade på luftmadrasser på ett gymnastiksalsgolv – några orkesterföräldrar, och hela skolans ungdomssymfoniorkester, med ledare och allt.

Och det var en av de ledarna som hade det tvivelaktiga omdömet att kommendera mig att delta i musicerandet. Ordinarie batterist kunde inte vara med på repetitionen. Men ett tjugotal ungdomar grupperade sig vant i orkesterform och glädjen och spänningen gick inte att ta miste på.

Vad som repeterades har jag glömt – undrar om det inte var något Beatles-medley. Likaså hur det lät, däremot minns jag tydligt hur liten jag kände mig bland dessa vana musikanter. Framför dem stod notställ med noter, och dom visste precis hur det skulle vara och låta. Framför mig stod också ett notställ med noter, som jag inte begrep ett skvatt om (fast jag egentligen kan läsa noter – ”vanliga” noter). Då gällde det att improvisera. Det gick inte bra – inte alls. Inte för att någon orkestermedlem grinade illa direkt, men när jag sedan – vid själva konserten – fick höra hur det skulle låta insåg jag hur duktiga de här ungdomarna var. Och inte minst deras ledare.
Kultur är mycket – bland annat rejäla tillkortakommanden. I varje fall om man bara tror sig kunna…

Vänsterpartiet vill att alla barn och ungdomar skall ha tillgång till avgiftsfri kulturskola. Bland annat för det lustfyllda i att anta utmaningar.

/Rolf

Dela den här sidan:

Kopiera länk