• Hem
  • Fyra timmars ko...
inlägg

Fyra timmars kommunfullmäktigemöte – februarirapport

En kall kväll. Isnatt i hela Sverige. Kommunfullmäktige startar kl. 18:00. Tjänstgörande för Vänstern: Solveig, Anders, Rolf och undertecknad.

En kall kväll. Isnatt i hela Sverige. Kommunfullmäktige startar kl. 18:00. Tjänstgörande för Vänstern: Solveig, Anders, Rolf och undertecknad.

Information om Lalandiaprojektet som rullar på tillsammans med kommunens nya simhall. Det jobbas på detaljplaner och marken i Varamon säljs, en stor del uppdelad på fem områden. Där ska vattenlandet, stugor mm byggas.

Vad är god ekonomisk hushållning? Ekonomichef A Neuman gjorde en dragning. Intressant med de tre nya målen i finanserna. Sen finns det olika tolkningar angående majoritetens linje om investeringar och soliditet, naturligtvis.

Jag och Jocke har och kommer till april vara ledamöter i den beredning som tittar på organisation och arvoden. Igår togs organisationsförslaget där samhällsbyggnadsnämnden blir en tung kraft. Personalnämnden går bort. Personalfrågorna kommer att handhas av ett utskott i kommunstyrelsen.
Rolf yrkade på bifall och röstade således bort sig själv, vilket föranledde diskussion och lite skratt.
Arvodesförslaget kommer före april månads utgång.

Vatten och avfallstaxor ger alltid långa diskussioner, så också denna kväll. Höjningarna är stora och en del kriterier är svåra att förstå, tycker jag.

Säkerhetschef J. Happamäki redogjorde för säkerhetsarbetet kring hot o våld mot politiker inte minst med tanke på valrörelsen. Ny checklista att följa finns i handlingarna.
Anders undrade över säkerheten vid möten, i Folkets hus där vi har KF är det ju bara att knalla rätt in. Ansvarig för säkerheten vid varje möte är ordf, de kan kontakta Johanna för anvisningar och råd.

Avgiften till Kulturskolan sänks. Jag var uppe och talade om kulturens betydelse för människor och att avgifter inte ska vara en klassfråga.

Reflektion. Motala kommuns kommunfullmäktige ligger inte högt i jämställdhetsligan. Män pratar längre, oftare och mer. Och upprepar sig.
Och då blir mötena långa. Fyra timmar t.ex…

Kerstin Lundberg, gruppledare

Dela den här sidan:

Kopiera länk