• Hem
  • Fullmäktige i F...
inlägg

Fullmäktige i Fivelstad

Sista fullmäktigemötet före sommaruppehållet ägde rum i Fivelstads församlingshem. Det var trångt, varmt och trevligt.

Hela gruppen som är ledamöter samt sekreterare i Kommunstyrelsens Jämlikhetsberedning (KSJB)  ställde upp och var med och presenterade vårt arbete. Delaktighet och grupparbete är våra riktmärken, och inriktningen är jämställdhet och hbtq-frågor. Viktigt och eftersatt. Vi har besökt flera verksamheter under våren: Kvinnojouren, Ungdomshälsan, Biblioteket, Hallen och jag har bokat studiebesök till Bryggan i augusti. En engagerad grupp bestående av representanter från S, Mp, L och M och jag som ordförande. Dragningen gick fint och intresset var positivt. Vi hoppas beredningen finns kvar oavsett valutgång.

Vi i Vänstern reserverade oss mot höjningen av alla politikers arvoden. Vi vill bara höja de lägsta.

Vi röstade nej till förlängning av öppettider på krogen, till 03:00. Vänsterpartiet har en restriktiv alkoholpolitik, som Anders redogjorde för. Gjort god research inför sitt inlägg. Votering begärdes till slut. 43 ja och 12 nej, och vi reserverade oss.

Jag yrkade bifall till detaljplanen innerstan 1:317, (området kring den kommande aktivitetshallen). Vi ville inte förlänga debatten, den var lång på förra kommunfullmäktigemötet, då förslaget blev en minoritetsremiss. Planen röstades igenom med votering.

Vår motion om avskaffandet av Lagen om valfrihet (LOV) i äldreomsorgen skickades till Socialnämnden för behandling.

Mötet avslutades med att Kjell Fransson (L) berättade om Fivelstad och trakterna runt orten.

Tjänstgjorde för (V) gjorde: Solveig Hansén, Anders Andersson, Carola Dieker och undertecknad.

Kerstin Lundberg, gruppledare

Dela den här sidan:

Kopiera länk