Styrelsen

Här presenteras medlemmar i styrelsen som valdes av årsmötena 2018
Annika har kommit med senare, som valledare och interimistisk ordförande.:

Annika Onttonen, ordförande,
valledare
a[email protected] 
076-310 08 44
Erika Persson, vice ordförande
[email protected] 
076-141 53 63
Anders Dahl, sekreterare
[email protected]
070-393 92 39
 

Anders Andersson, kassör
[email protected]
070-253 73 17

Mats-Erik Nordin, ledamot
[email protected]
070-402 31 08
Jenny Dahl, ersättare
[email protected]
070-964 80 30
Peter Karlberg, ers., webbansvarig
[email protected]
070-387 82 08
Carola Carlsson, ersättare
[email protected]
073-981 57 72
Johanna Karlsson, ersättare
[email protected]
070-950 91 33